Journal Committee

  • Home
  • Journal Committee

Journal Committee

1.     

Chairman

Prof Alokendu Chattarjee

2.     

Emeritus Editor

Prof Rashid Latif Khan

3.     

Editor

Dr Jaideep Malhotra

4.     

Joint Editor

Dr Ruchika Garg

5.     

Asst. Editor

Dr Padma Raj Pant

6.     

Secretary Journal

Dr Neharika Malhotra Bora

7.     

Editorial Board

Dr Sudha Sharma
Dr Ganesh Dangal
Dr Gehnath Baral
Dr Saleha Begum Choudhary
Dr Al Fareed Zafar
Dr Tasneem Ashraf
Dr Aisha Siddiuque
Dr Ayesha Malik
Dr Haleema Yasmin
Dr Sadiah Ahsan Pal
Dr Sadaquat Jabeeti
Dr Rashida Begum
Dr Shahanara Chowdhury
Dr Shahi Farzana Tasnim
Dr Razia Khoraja
Dr P.C. Mahapatra
Dr Rashmi Shah
Dr Apoorva Palam Reddy
Dr Jayam Kanan
Dr Alka Kriplani
Dr Madhuri Patel
Dr Pooja Lodha
Dr Seema Pandey
Prof Laila Arjumand Banu

CONFERENCE SPONSOR