Audio Visual Committee

 • Home
 • Audio Visual Committee

Audio Visual Committee

Chairpersons

    1. Dr. Khoorsheed Jahan Maula
    2. Prof. Iffat Ara
    3. Prof. Ferdousi Islam
    4. Dr. Laila Parveen Banu
    5. Prof. Nilufar Sultana
    6. Dr. Sahana Razzak Ali

Member Secretary

    1. Dr. Nurun Nahar Khanam
    2. Dr. Israt Jahan

Assistant Member Secretary

    1. Dr. Rumana Nazneen
    2. Dr. Shahanaz Begum

Members

    1. Prof. Shamim Fatema Nargis
    2. Dr. Howa Akhtar Zahan
    3. Dr. Kallol Bijoy Kar
    4. Prof. Shirin Akter Begum
    5. Dr. Eti Saha (Khulna)
    6. Dr. Tanjila Karim (Ctg)
    7. Dr. Razia Khatoon (Mugda)
    8. Dr. Jinnatun Nur (Mym)
    9. Dr. Rezaul Karim Kazal
    10. Dr. Parveen Akhter Shamsunnahar
    11. Dr. Khairun Nahar
    12. Dr. SM Shahida
    13. Dr. Sabiha Jasmin

CONFERENCE SPONSOR